Västernorrland

Mer pengar för rovdjursskador

Regeringen avsätter mer pengar för skador som orsakts av rovdjur, den så kallade viltskade ersättningen.

Anslaget får ett tillskott med 20 miljoner kronor och blir nästa år totalt 111 miljoner.

Syftet är att förbättra förutsättningarna för rennäringen och jord- och skogsbruket eftersom stammarna av de stora rovdjuren - varg, björn, lo och säl  ökat kraftigt de senaste åren.

Och med det har även skadorna på tamdjur, fisk och redskap ökat.