Sundsvall

Privat initiativ för cancerbehandling

Intresseorganisationer arbetar för att en ny strålkanon för behandling av cancer ska installeras på Sundsvalls sjukhus. Pengarna ska komma bla från näringslivet och olika canserföreningar.

Totalt beräknas den nya enheten kosta 40 miljoner kronor varav 20 ligger på en strålkanon.