Speciella lägenheter för äldre i tre kommuner

Sundsvall, Härnösand och Timrå ska få 800 speciella lägenheter för äldre under de kommande åren. Bostadsbolagen i kommunerna och flera olika pensionärsorganisationer har tagit fram ett gemensamt koncept för lägenheterna. Bland annat ställs krav på trygghet och gemenskap för de äldre hyresgästerna. Lägenheterna kallas för pluslägenheter och de första kommer att hyras ut i oktober