Byggnads i Sundsvall sympatistrejkar

Sundsvall är en av elva platser där Byggnads medlemmar kommer att gå ut i sympatistrejk med elektrikerna. Torsdagen den 3 juli mellan klockan tio och två på dagen kommer medlemmarna att lägga ned arbetet för att visa sitt stöd.
Det var i går som Svenska Elektrikerförbundet begärde att Byggnads skulle vidta sympatiåtgärder med anledning av pågående föhandlingar angående kollektivavtal på installationsområdet. De varslade sympatiåtgärderna omfattar allt arbete inom Byggnads avtalsområde som utförs av företag som är anslutna till Sveriges byggindustrier, VVS-Installatörerna, Maskinentreprenörerna och Plåtslageriernas Riksförbund.