Revisor kritisk till landstingets lösningar

Kritiken mot hur landstingets kulturverksamhet sköter sin ekonomi fortsätter. Igår fick kulturchefen Krister Rytterskog lämna sin post. Hans arbetsuppgifter tas nu över av den regionala utvecklingsdirektören Krister Nylén. Men det är inte den bästa lösningen tycker ordföranden för landstingets revisorer, Karl Edblom. Han tycker istället att en utomstående person borde gå in och se över verksamheten. Detta för att undvika misstankar om jäv.