Bygget av Ådalsbanan blir försenat

Upprustningen av Ådalsbanan mellan Sundsvall och Nyland som skulle vara färdig 2010 kommer att bli försenad. Det beror på att Banverket tvingas spara 5,5 miljarder kronor under 2005 och 2006. Hans Öman från Banverket säger att dom kommer att kunna genomföra mindre arbeten men att det är svårt att säga när banan kommer att upprustas. Utbyggnaden av Botniabanan blir också försenad, men inte på grund av några sparkrav. Det är planeringen som har dragit ut på tiden och svårigheterna att få alla tillstånd.