Härnösandsmodell sprids i landet

Nu ska Härnösandsmodellen för hur man tar hand om ensamma flyktingbarn spridas över hela landet. Det är försöket med så kallade godemän, med inte bara ekonomiskt och juridiskt, utan också socialt ansvar för barnen, som ska införas. Det förslås i en utredning som lämnats till justitieminister Tomas Bodström.
Traditionellt och enligt svensk lag så har godemännens uppgift alltid vartit att bistå med hjälp när det gäller ekonomi och juridik. Men det är inte vad dom ensamma flyktignbarnen har störst behov av. Godemännen vid Semret har istället till uppgift att umgås med sina barn, prata svenska med dom, läsa läxor - ja, nästan vara en slags ersättning så långt det går socialt och personligt för dom föräldrar som saknas.