Antalet konkurser ökar

Antalet företagskonkurser fortsätter att öka i Västernorrland. Snittet av ökningen av konkurser för hela Sverige under dom första sex månaderna 2003 jämfört med samma tid förra året ligger på 8 procent. Men i Västernorrland ökade konkurserna med hela 48 procent.