Mildrad dom för mobbare

Hovrätten ändrar Tingsrättens dom i fallet med den mobbade flickan Angelica Brand vid Nivrenaskolan. Kränkningen skedde i tre steg men hovrätten anser att dom pojkar som dömts för brottet bara kan bindas till två av momenten. Skadeståndet till den mobbade flickan sänks från 23 200 kronor till 13 200 kronor. Dessutom ska de dömda betala 40 dagsböter mot tidigare utdömda 50 dagsböter.