Olagligt samarbete i Örnsköldsvik

Konkurrensverket stämmer två företag i ventilationsbranschen. Ett av företagen är Keyvent i Örnsköldsvik.
Konkurrensverket menar att företagen har kommit överens om priser och andra affärsvillkor vid upphandlingar inom skogsindustrin, och på så sätt brutit mot konkurrenslagen. Keyvent AB krävs nu på 660 000 kronor i konkurrensskadeavgift. Företagets VD, Leif Lundberg, tillbakavisar anklagelserna men vill i övrigt inte kommentera stämningen idag.