Handikappade svårt att bli politiker

Handikappade personer har svårt att komma in på de politiska partiernas kanslier. Det visar en undersökning som De Handikappades Riksförbund gjort.
Bara vart fjärde partikansli i Svergie är så tillgängligt att en rullstolsanvändare skulle kunna ha lokalen som sin arbetsplats. I Sundsvall är det bara Vänsterpartiets lokaler som får godkänt. Alla de övriga kanslierna är svåra att ta sig in i för en person som är rullstolsbunden.