Snuskcamping vid IKEA

Miljökontoret i Sundsvalls kommun ska undersöka om IKEAs parkeringsplats i Birsta är en sanitär olägenhet.
En anmälan har kommit in till kommunen från en privatperson som reagerat på förhållandena vid parkeringen. Sundsvalls kommun ska nu undersöka om parkeringen utanför Ikano-huset vid köpcentret Birsta verkligen kan fortsätta att fungera som camping utan att bli en sanitär olägenhet.