Många viltolyckor i länet

n måndag till onsdag har det inträffat 23 viltolyckor i Västernorrland och det är lika många som under den vanligtvis värsta trafikperioden - midsommarhelgen. Nils Bertil Nilsson, polisinspektör i Sundsvall, tror att den ökade trafiken och den falska säkerhet som det fina väglaget inger kan vara några förklaringar till att det ändå inträffar så många olyckor sommartid.