Journalistprogrammet mest populärt

Den första antagningen till Mitthögskolans utbildningar är klar och populärast var journalistutbildningen där lägst betyget 19,17 av 20 krävdes för att få en plats. Näst populärast var socionomutbildningen. Minst attraktiv var utbildningen till kemilärare på distans, med bara sju sökanden.