Svårt för nyutbildade maskinförare att få jobb

Trots att det råder brist på maskinförare i hela landet är det svårt för nyutbildade förare att få jobb. Arbetsförmedlingar på flera håll i landet har ordnat särskilda utbildningar för att tillgodose företagens behov av arbetskraft, så även i Västernorrland.
- Det är svårt att få ut dom på praktikplats eftersom tempot är så högt. Man ska producera lika mycket som en kille som kört i tio, tjugo år, säger Gunnar Andersson på yrkesakademin som har varit med och utbildat maskinförare I Västernorrland kommer efterfrågan på bland annat maskinförare att öka ytterligare de närmsta åren när bygget av botniabanan kommer igång på allvar. Men även här har nyutbildade förare problem att få jobb. På Botniabanan AB är de medvetna om problemet och försöker att hitta en lösning. - Vi har kommit överens med entreprenör om hur dom ska ersättas för den minskade effektivitet som nyutbildade medför, säger Lennart Westberg, vd på Botniabanan AB. Botniabanan AB har alltså betalat extra om entreprenören använt sig av en nyutbildad maskinförare. Målsättningen är att en femtedel av maskinförarna i projektet framöver ska vara nyutbildade. Och när bygget nu accelererar tror Lennart Westberg att arbetsmarknaden kommer att ljusna för de som utbildat sig till maskinförare.