Sundsvall

Positivt för Sundsvalls kommun

Sundsvalls kommun visar ett positivt preliminärt resultat på 33,3 miljoner kronor för 2008.
En förbättring med 2,3 miljoner kronor jämfört med år 2007.

Resultatet är bättre än den senaste prognosen på 7 miljoner kronor, men något sämre än budgeterade 57 miljoner kronor.

– Det är positivt för kommunen att resultatet är bättre än senaste prognos och nästan i nivå med budget, säger ekonomidirektör Eric Carlsson i ett pressmeddelande.