Läget fortfarande allvarligt för skadad 12-åring

Den tolvåriga flicka som fick livshotande skallskador efter en singelolycka i Sundsvall i går ligger fortfarande på Uppsala Akademiska sjukhus. Flickan är vårdas vid intensivvårdsavdelningen och är fortfarande nersövd. Hennes skador betecknas nu som allvarliga men inte livshotande. Förutom skador i huvudet har flickan en lungskada och en fraktur i bäckenet. Läkarna har ännu inte kunnat ge en mer detaljerad beskrivning av flickans skador.