Västernorrland

"Jag väntar mig vad som helst av mitt parti nu"

Allianspartierna är eniga om en ny energipolitik där kärnkraften inte ska avvecklas men heller inte få något statligt ekonomiskt stöd.
Centern har därmed gett upp sitt kärnkraftsmotstånd.
Reinhold Hellgren, gruppledare för centern i Sundsvalls fullmäktige, är mycket kritisk till partiledaren Maud Olofssons nya hållning i kärnkraftsfrågan.