Västernorrland

Sellén positiv till energipolitiken

Birgitta Sellén, västernorrländsk riksdagsledamot för Centerpartiet, ställer sig bakom Centerns uppgörelse med övriga allianspartier om att upphäva förbudet att bygga nya kärnkraftsreaktorer.
Men, menar att det mer handlar om att reparera befintliga reaktorer och hon tror inte att det kommer att bli fler.