Västernorrland

Landstingsprojekt sparar el

Idag startar dom fyra nordligaste landstingen en gemensam kampanj för att få sina anställda att spara ström. Energismart i norr heter kampanjen som ska minska elförbrukningen med minst fem procent fram till år 2011.
Monika Sundström är projektledare hos landstinget Västernorrland: