Skrotbilskampanjen förlängs i länet

Skrotbilskampanjen i Västernorrland förlängs. Sammanlagt har runt 2000 bilar samlats in i länet vilket är runt 1000 bilar mindre än beräknat. Och skillnaderna mellan kommunerna är stora. I Örnsköldsivk har cirka 1200 bilar forslats bort, vilket är jämförbart med landets storstäder. Medan det bara rapporterats in ett par hundra i Sundsvall.
Projektet förlängs alltså fram till årsskiftet. Och Lasse Alm, kampanjledare för "Håll Sverige rent", betonar att det faktiskt är ett brott att lämna bilar i naturen. Under tiden som projektet pågår slipper bilägarna straff om bilen rapporteras in och forslas bort. Men det kan bli ändring på det efter projektets slut. Och känner ni till en övergiven skrotbil så kan ni ringa 020- 75 76 00 så hämtas bilen.