Förslag till ny länstransportplan klart

En samhällsekonomisk vinst på 500 miljoner kronor, ja det är vad länsstyrelsen räknar med att kunna uppnå om allla förbättringar i förslaget till ny länstransportplan för 2004 till 2015 går igenom. Planen presenterades i dag och den innebär bland anant satsningar på väg 86 mellan Kovland och Sundsvall och på riksväg 90 mellan Väja- Svedje och vid Sollefteå, vägar som dålig standard men där stora mängder gods transporteras. Förslaget innebär också satsningar på att kollektivtrafiken görs mer tillgänglig. Bland annat vill man att alla tätortsbusslinjer blir tillgängliga för rulltstolsburna, och dessutom vill man se en ombyggnad av den regionala bussterminalen i Sundsvall.