Västernorrland

Lyckad satsning för Samhall

43 anställda med funktionsnedsättning vid Samhall i Västernorrlands län gick förra året över till anställning hos en annan arbetsgivare.

Enligt Samhall att det är en satsning på bemannade lösningar, där medarbetare jobbar direkt hos kunden som har gjort det lättare för både företag och medarbetare att ta steget över till anställning. 

Att anställda ska gå över till jobb i andra företag, så kallade övergångar, är ett av de viktigaste målen för Samhall.