Örnsköldsvik

Fotbollskrav i Örnsköldsvik

Fotbollsfolket i Örnsköldsvik ställer nu stora och tuffa krav på kommunen: ett antal konstgräsplaner och en fotbollshall är ett måste om inte fotbollen ska halka efter ännu mer i området.

– Vi är redan nu sämst i landet när det gäller hallar och planer överhuvudtaget, säger Yngve Persson, ansvarig för fotbollsgymnasiet.

– Kommunen måste till att börja med sänka hyran på Skyttis konstgräs, säger Lars Norlund, ansvarig för fotbollen i Själevads IK.

– Sedan måste det till snarast en inomhushall med konstgräs i centrala Örnsköldsvik, fortsätter Norlund.

Fotbollsföreträdarna har satt samman en åtgärdslista som nu lämnas in till kultur och fritidsförvaltningen. Så här ser kraven ut: 

1. Omedelbara åtgärder
Översyn och korrigering av de för fotbollen orättvisa hyran på Skyttis konstgräsplan.

Även den höga hyran på Spillvärmeplanen måste justeras ner. Översyn av avtalet mellan Spillvärmeföreningen och kommunen samt mellan spillvärmeföreningen och Domsjö fabriker. Målsättning är en halvering av hyran för att finna en rimlig nivå gentemot ”nya” billigare hyran på Skyttis konstgräs.

Höglandshallen prioriteras till fotboll tills konstgräshallen är uppförd (se tidigare skrivelse).

Byggstart av en fotbollshall (70 X 40m) med konstgräs i centrala staden och en icke uppvärmd fullstor konstgräsplan på Olympia i Bredbyn med godkänd belysning av LED typ.

2. År 2010
Konstgräsplan fullstor (ej uppvärmd) byggs på Själevads IP med godkänd belysning av LED typ.

3. År 2010-2015
Fortsatt konstgräsutbyggnad, i nedan prioritets ordning. Bussbyvallen, Domsjö IP, Forsvallen, Biggevallen.

Dessutom bör sandgräset i Husum bytas mot konstgräs och sandgräsmattan delas på två och flyttas till t ex. Gideå resp Trehörningsjö skolor.

Konstgräsbyte på Skyttis IP - Det gamla gräset används för fortsatt konstgräsutbyggnad

Utvärdering av genomförda projekt (fortgående).

4. År 2015-2030
Efter genomförd satsning dras en ny strategi upp för resterande ytterområde och likvärdig satsning fram till och med år 2030.

En utvärdering skall konturerligt göras för att utvecklingen skall bli den tänkta och så effektiv som möjligt för fotbollens utveckling.

Lennart Sundwall
lennart.sundwall@sr.se