Västernorrland

Pengar till kommunerna

Västernorrlands kommuner får dela på omkring 300 miljoner kronor under åren 2010 till 2012. Landstinget får omkring 130 miljoner kronor under samma period.

Det framgår av det stödpaket som regeringen presenterar på totalt 17 miljarder kronor för hela landet.

7 miljarder fördelas i december i år.

Resterande 10 miljarder tillsätts i höjda statsbidrag 2011 och 2012.

Pengarna fördelas på kommunerna efter befokningsmängd. 70 procent till kommunerna och 30 procent till landstingen.