Kramfors

8000 nya fönster minskar tågbuller

Nu är bygget av nya järnvägen genom Kramfors i full gång.
Inga bostadshus behöver rivas men 8000 nya fönster ska in för att säkra nattsömnen för de närmaste boende.

Genom hela Kramfors, parallellt med Riksväg 90 grävs nu ett brett ”dike” där järnvägen ska fram.

Spåren sänks två meter under marknivå där man ska bygga en planskild korsning vid Ringvägen, den sydligaste infarten till centrala Kramfors.

Orolig för vägras
Närheten till Riksväg 90 är problematisk.

– Jag går varje morgon och kväll och undersöker att det inte blir sprickbildningar. Det får inte hända att vägen rasar ner i grävområdet, säger Kjell Svedin som är banverkets byggledare.

Tutande maskiner stör närboende
Det är ganska mycket oväsen under byggtiden. En del omkringboende känner sig störda, t ex av tutsignalen då maskinerna backar.

– Men det är en säkerhetsåtgärd som vi måste ha, säger Kjell Svedin. Och vi jobbar bara fram till klockan 22.00. Sedan är det stilla och tyst fram till 07.00.

8000 nya fönster
8000 fönster kommer att behöva bytas ut bara runt järnvägen från Kramfors till Norr-Nyland för att banverket ska klara gränsvärdena för buller för dom som bor nära järnvägsspåret.

Däremot behöver man inte riva några bostadshus i Kramfors, säger Kjell Svedin som är banverkets byggledare.

Klart för tåg hösten 2011
Ådalsbanan ska stå klar i augusti 2011. Då kommer cirka 20-40 tåg att passera per dygn. Men redan fem år senare kan det vara uppe i 60 tåg/dygn, säger Kjell Svedin.

Ett delat Kramfors
Gerd Lidbaum bor alldeles intill Riksväg 90 och grävområdet för järnvägen men hon störs inte särskilt mycket.

– Vi är vana vid trafiken från Riksnittian, säger hon. Men det bästa hade varit om järnvägen hade blivit helt nedgrävd under marken. Nu delas Kramfors upp i två delar och det blir svårare att gå emellan.

Gerd tror inte att det blir så mycket oväsen från järnvägen när den står klar. Med moderna tåg och nedsäkningen av tågspåren tror jag inte det blir så stor skillnad.

– Och vi kommer att få nya fönster, säger hon.

Problem för biltrafiken
Handlarna i Kramfors är inte förtjusta i dom trafikproblem som uppstår under byggtiden.

Korsningen vid Ringvägen grävs av nu veckan före midsommar och kommer sedan att vara avgrävd i ett år.  Det kan innebära en minskning för handeln, befarar handlarna.

Men Kjell Svedin tror tvärtom att det stora intresset för järnvägsbygget kommer att locka fler människor till Kramfors.

 

Ulla Öhman
ulla.ohman@sr.se