SUNDSVALL

”Brotullen försämrar miljön”

Sveriges Åkeriföretag är inte nöjda med den brotull som bara ska tas ut av lastbilar vid den nya bron förbi Sundsvall. Sämre för miljön och ett hårt slag för svenska åkerier, menar man.

– Det liknar utpressning. Väginfrastruktur ska finansieras av offentliga medel över statsbudgeten, säger Johan Lindström, vd i Sveriges Åkeriföretag.

Dessutom menar man att brotullen försämrar för svenska åkerier eftersom utländska lastbilar slipper avgift.

– Redan idag har vi tappat kraftigt till utländska konkurrenter på grund av svenska höga kostnader, säger Johan Lindström

– Också miljön kommer att få sig en törn, säger Johan Lindström och menar att åkerier kommer att ta andra vägar för att slippa tullavgiften.