Västernorrland

Fem barn vräktes i Härnösand

Under första kvartalet i år berördes 180 barn i 65 kommuner i Sverige av att någon av deras föräldrar vräktes. I Västernorrland vräktes totalt sju barn, fem av dem i Härnösand och två i Örnsköldsvik.

Det är kronofogdemyndighetens statistik som visar att var fjärde kommun i Sverige vräker barn.

Sju barn vräktes i länet
Sedan 2008 ska Kronofogdemyndigheten registrera alla fall med barn inblandade. Det är en del i regeringens långsiktiga strategi mot hemlöshet att inga barn ska vräkas.

Men fortfarande sker det. Här i Västernorrland vräktes sju barn under det första kvartalet i år.

Fler vräkta i Härnösand än i Göteborg
I Härnösand var det fem barn och i Örnsköldsvik två som berördes av vräkningar.
Det placerar Härnösand på nionde plats i Sverige räknat på antal invånare. Det vräktes lika många barn i Härnösand som i Botkyrka, och fler än i stora kommuner som Uppsala och Göteborg.

Slump att det blev så många just nu
Birgitta Holm är socialchef i Härnösand och säger att siffrorna inte pekar på något mönster av att vräkningar med barn inblandade oftare skulle ske i Härnösand.

-Det här handlar om en enda familj som har fem barn och då blir statistiken sådan.

Ingen hamnar på gatan i Härnösand
-Den här familjen fick genast ett annat boende. Vi är med vid alla vräkningar där barn är inblandade och ingen riskerar att hamna på gatan, säger Birgitta Holm.

Att barnfamiljer vräks kan bero på många olika saker. Det kan vara bråkigt men vanligare är det att familjen inte har kunnat betala sin hyra.

Inte barnens fel
-Men det är överhuvudtaget ovanligt att barnfamiljer vräks eftersom vi alltid är inblandade redan i förväg.

-Vårt mål är att familjen ska kunna bo kvar. Det är inte barnens fel att de vuxna inte klarar av att betala hyran, säger Birgitta Holm.

Ulla Öhman
ulla.ohman@sr.se