Sundsvall

Länets vägar drabbas hårt av våren

Vinterns djupa tjäle och snabb temperaturhöjning har skapar stora nivåskillnader tinande vägar enligt Vägverket

På sträckan mellan Gåltjärn och Västansjö nordväst om Sundsvall har tjällossningen skjutit stora ojämnheter i vägbanan trots att vägen asfalterades så sent som i höstas.

– Vi hade ju hoppats på att den skulle bli ordentligt gjord på en gång säger Stig-Arne Nilsson som bor efter vägen. Han är en av flera som är kritiska till att Vägverket inte tjälisolerat vägen vid asfalteringen på de sträckor som tidigare drabbats hårt av tjällossningen.

Jan Erik Lundmark, ansvarig för drift och underhåll på Vägverket, säger att den mycket djupa tjälen under vintern och en snabb temperaturhöjning under våren har skapat kraftiga nivåskillnader på vägarna i länet, och värre kan det bli när tjälen fortsätter gå ur marken.

Han säger att man på grund av kostnaderna inte isolerar mindre vägar mot tjälen, utan nivåskillnader i vägbanan under våren får man acceptera så länge vägen har bärighet.

Jan Erik Lundmark säger också att vägen mellan Gåltjärn och Västansjö kommer att ses över till sommaren och eventuellt lagas om det behövs.