Västernorrland

Sjukvårdspartist på offensiven

Samtidigt som landstinget skär ner bland vårdpersonalen så växer ledningsstaben med konsulter och administratörer.
– Det får inte fortsätta så, sa sjukvårdspartisten Gun Enquist-Öhman vid landstingsfullmäktiges möte idag.