Västernorrland

SCA tjänar 89 miljoner på att sälja utsläppsrätter

Svenska storföretag säljer de utsläppsrätter de fått gratis och tjänar hundratals miljoner kronor.

Naturvårdsverket delar ut utsläppsrätter efter prognoser som företagen själva gjort av hur mycket koldioxid de beräknar släppa ut.

Men hos många företag är prognosen högre och tilldelningen större än de faktiska behoven och överskottet säljs.

Det är Svenska Dagbladet som tittat närmare på sju storföretag, alla med stora utsläpp av koldioxid. Tillsammans tjänade de förra året 440 miljoner kronor på att sälja utsläppsrätter.

Bara SSAB gick med 240 miljoner kronor i vinst på försäljningen av rätter de fått utan att betala någonting för dem.

Priset på utsläppsrätterna styrs av efterfrågan. Eftersom färre rätter delats ut för perioden 2008-2012 än för åren 2205-2007 har priserna stigit.

Ibland de företag som granskats finns SCA som förra året tjänade 89 miljoner kronor på sålda överskott.

Svante Axelsson, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen (SNF), ser den vidlyftiga handeln med utsläppsrätter som en uppmaning till alla politiker: var tuffare mot näringslivet.

– Det är barockt att tjäna så mycket pengar när man borde betala för att släppa ut, säger han till TT.