Sundsvall

Ingen vigsel för Eberstein

Socialdemokratiska riksdagsledamoten i Sundsvall, Susanne Eberstein får avslag på sin önskan att viga sin brors dotter.

Eberstein har tidigare ansökt om att få förrätta vigseln men blivit nekad av Länsstyrelsen, efter en överklagan från riksdagsledamoten fastslår nu regeringen länsstyrelsens beslut.

Regeringen konstaterar att Eberstein inte lyckats ge tillräckligt starka skäl för att få skulle tillåtelse att vara vigselförrättare vid detta enstaka tillfälle.

Regeringen är restriktiv när det kommer till att låta enskilda utöva vigsel vid enstaka tillfällen.