Västernorrland

Miljoner för minskat utsläpp

Landstinget Västernorrland får 13 miljoner kronor i bidrag från naturvårdsverket för sitt lyckade arbete med att minska koldioxidutsläppen.

Totalt har landstinget minskat utsläppen med 2 600 ton per år, vilket motsvarar utsläppen från 890 personbilar.

Landstinget Västernorrlands klimatinvesteringsprogram (Klimp) har syftat till att minska utsläpp av växthusgaser genom effektivisering av belysning, ventilation, kylning och energiomställning inom uppvärmning.

Den totala miljörelaterade investeringen har uppgått till drygt 53 miljoner kronor.