Kramfors

Hot om vite för arbetsmiljöbrister

Det finns risk att anställda på ICA Kvantum i Kramfors utvecklar belastningsskador.

Det anser arbetsmiljöverket som efter flera inspektioner i butiken konstaterat att butiken inte har tillräckliga rutiner för att undvika belastningsskador.

Bland annat handlar det om att butiken inte ser till att kassapersonalen tar de pauser som behövs vid ensidigt arbete. Verket anser också att det finns brister i rutiner och kunskaper om ergonomin vid tunga lyft.

Nu kräver Arbetsmiljöverket att butiksansvariga ska åtgärda problemen, om inte finns risk för vite på nära 40 000 kronor.