Västernorrland

Kyrkan föreslås starta språkcentrum

Länet kan få två centrum för minoritetsspråk inom Svenska kyrkan.

För Härnösands stift föreslår en utredning att det borde finnas tre centrum för minoritetsspråken finska, samiska och teckenspråk.

Urban Engvall vid kyrkokansliet i Uppsala som har gjort utredningen föreslår att ett svenskt- finskt centrum placeras i Sundsvall, centrum för teckenspråk i Härnösand och ett centrum för samiska i Härjedalen.