Sundsvall

Många har valt vårdcentral

Nu har dom allra flesta boende i Granloholm och Skönsmon gjort sina vårdcentralsval.

Sedan landstinget beslutat att lägga ned vårdcentralerna i stadsdelarna gick en uppmaning ut till de 12 000 innevånarna att göra ett val av ny vårdcentral. När tiden för vårdval nu gått ut har nästan två tredjedelar eller 8000 personer gjort sina val.