Sundsvall

Ny ungdomshälsomottagning

I början av oktober 2009 beräknas en ny Ungdomshälsomottagning stå färdig i Sundsvall. Projekt Ungdomshälsa är ett försök att förändra den trenden att allt fler ungdomar mår allt sämre. Ungdomshälsan kommer att vända sig till ungdomar mellan 18-24 år, och är tänkt som ett komplement till ungdomsmottagningen.