Västernorrland

Miun granskar naturvetenskap

Mittuniversitetet ska ha hand om en stor undersökning i naturvetenskap på 10 000 elever i Sverige.

Undersökningen är del i en internationell studie i över 70 länder där elevers kunskapsnivå ska kunna jämföras.

Undersökningen görs på elever i klass fyra och åtta på 150 slumpvis utvalda skolor i Sverige. Mittuniversitetet kommer bland annat att konstruera uppgifterna samt rätta alla prov.

Redan nästa år görs den första delen i undersökningen och kommer att slutföras våren 2011. Omkring 400 000 elevers kunskap när det gäller naturvetenskap,  i 70 länder över hela världen, ska då kunna jämföras.

– Dels vill man ha en internationell jämförelse och sedan vill man se över tid de svenska resultaten, säger Magnus Oskarsson,  biträdande projektledare på Mittuniversitetet.

I Sverige har man sett att elevers resultat när det gäller naturvetenskapliga ämnen, som till exempel fysik och kemi, blivit sämre de senaste åren. Så Magnus Oskarsson tror att det är dags att förnya utbildningsformerna för det är ett viktigt ämne menar han.

– I flera av ämnena har läroboken sett likadan ut i över 20 år. Man måste göra utbildningen mer relevant för eleverna, säger Magnus Oskarsson på Mittuniversitetet.

Christer Suneson
christer.suneson@sr.se