Västernorrland

Allt färre sjukskrivna i länet

Sjukskrivningarna i länet har minskat med 16,6 procent under perioden januari till maj i år jämfört med samma period 2008. Det visar statistik från Försäkringskassan.

Men de minskade sjukskrivningarna beror troligen inte på att folk har blivit friskare, utan att läkare tidigare har varit för generösa med sjukskrivning, det säger Solgerd Lublin, projektledare i sjukskrivningsprojektet i Jämtlands läns landsting till tidningen Dagens Nyheter.