Västernorrland

Äldre kräver valfrihet

Äldre och funktionshindrade kommer att kräva mycket mera valfrihet i framtiden när det handlar om den vård och omsorg som dom behöver och vill ha. Och om kommunen är smart så börjar man förbereda för det redan nu.

Det är budskapet på en konferens i Härnösand idag om LOV, lagen om valfrihetssystem inom vård och omsorg.

Äldre vill också kunna välja
Agneta Palm som är pensionär och sitter med och lyssnar på konferensen tycker att det är precis vad som behövs.

-Vi som blir äldre nu kommer inte att hålla till godo med vad som helst. Vi vill kunna välja det som just vi behöver.

Spirande intresse i kommunerna
Lagen om valfrihetssystem, LOV, trädde i kraft vid årsskiftet, men ändå är det upp till kommunerna själva att bestämma om man vill konkurrenspröva sina verksamheter och låta privata företag utföra stöd, vård och omsorgstjänster.

Intresset bland våra kommuner i västernorrland har inte varit särskilt stort, men Örnsköldsvik, Sundsvall och Härnösand har iallafall sökt bidrag för att undersöka frågan, och Härnösand har beslutat om fri utmaningsrätt för privata företag.

Kvinnor i offentlig sektor kan bli egenföretagare istället
LOV-lagen är viktig för brukare och patienter men Stina Ekbäck som arrangerar dagens seminarium om LOV-lagen tror att den också kan spela stor roll för kvinnor inom offentlig sektor.

-Det finns många presumptiva företagare bland kvinnorna i offentliga sektorn. Det finns säkert många som har drömt om att kunna erbjuda just sådana tjänster som t ex de äldre vill ha, men man har inte kunnat göra det för att reglerna för t ex hemtjänst är som dom är. Nu kan det kanske finnas utrymme även för företaget som sköter om håret på äldre eller putsar kristallkronan!

Under hösten kommer det att erbjudas rådgivning och utbildning för företagare och ev blivande företagare inom området vård och omsorg.

Ulla Öhman
ulla.ohman@sr.se