Härnösand/Västernorrland

50 000 läkare anmäls för felaktiga läkarintyg!

Handikappföreningarnas samarbetsorganisation, HSO, i Västernorrland anmäler 50 000 läkare till socialstyrelsen. Samtidigt anmäls Försäkringskassan till JK för att systematiskt ha struntat i att bergära in kompletteringar när läkarintygen varit bristfälliga.

Det är alla Sveriges legitimerade läkare, 50 000 stycken, som nu anmäls till socialstyrelsen

Läkarna anklagas för att inte skriva sjukintyg på ett riktigt sätt så att tiotusentals patienter därigenom gått miste om sjukpenning.

Anmäler läkarna fast det är landstingets fel...
-Försäkringskassans och riksrevisionens egna granskningar visar att 75 procent av besluten om sjukpenning fattas utan tillräckligt medicinskt underlag.

HSO:s egen granskning 2007 visade att i de avslagna fallen var 90 procent av de medicinska underlagen, dvs läkarintygen, bristfälliga.

Fast egentligen är det inte läkarnas fel säger Gertie Gladnikoff hos HSO Västernorrland:

-Felet ligger egentligen hos huvudmannen, dvs landstinget, som inte utbildar läkarna tillräckligt i hur man skriver intyg. Men lagstiftningen är sådan att vi måste anmäla läkarna.

Försäkringskassan har brutit mot lagen, enligt HSO
HSO Västernorrland anmäler även Försäkringskassan.

Nu blir det JK, justitiekanslern, som får ta ställning till om Försäkringskassan brutit mot förvaltningslagen när man, enligt HSO, systematiskt underlåtit att begära in kompletterande handlingar när läkarintygen varit bristfälliga.

Det här har pågått i sex år, sedan nya reglerna för prövning av arbetsförmågan infördes 2003, skriver HSO i sin anmälan.

Lidande och ekonomisk missär
-Vi kräver nu att man utreder och rättar till felaktigheterna. Omkring 100 000 beslut måste omprövas, säger Thord Carlsson som är ordförande för HSO Västernorrland.

-Människor har lidit svårt och hamnat i ekonomisk missär. Kompensation och skadestånd bör betalas ut där besluten visat sig vara felaktiga, kräver HSO Västernorrland.

Ulla Öhman
ulla.ohman@sr.se