Västernorrland

Västernorrland får miljontillskott

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har beslutat att återbetala en miljard kronor till sina medlemmar. Det här innebär att kommuner, landsting och regioner kan använda dessa pengar i sina bokslut redan under 2009. Samtidigt har Afa försäkring meddelat en premiesänkning för den kommunala sektorn.

– När det gäller vår egen betalning anser vi att det är bättre att dessa pengar kommer kommuner, landsting och regioner till del istället för att vi behåller dem hos oss. Då utbetalningen också redovisas redan under 2009 kommer det att hjälpa flera av våra medlemmar med sina bokslut för året, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

SKL har genom bland annat försäljningen av KPA Pension till Folksam och försäljningen av Komrev och Kommundata byggt upp en egen förmögenhet. I enlighet med det kongressmandat som gavs 2007 betalar nu SKL ut delar av denna direkt till medlemmarna.

– Våra revisorer och juridisk expertis har gett klartecken för en engångsbetalning varför vi väljer att återbetala pengarna på detta vis. Summan per medlem motsvarar ungefär 2,5 års förbundsavgift, säger Anders Knape.

Utbetalningen sker första halvåret 2010 och motsvarar 56 kr/invånare och delas ut enligt befolkningsmängd till alla medlemmar.

För Landstinget Västernorrlands del handlar det om 13 626 000 kronor

Kommuner:
Ånge = 579 000
Timrå = 1 004 000
Härnösand = 1 384 000
Sundsvall = 5 313 000
Kramfors = 1 095 000
Sollefteå = 1 149 000
Örnsköldsvik = 3 102 000