Vaccin till alla länsbor

Landstinget Västernorrland har beställt pandemivaccin till hela befolkningen i länet. Det betyder att alla invånare i länet kommer att erbjudas vaccin mot influensa H1N1 eller Svininfluensan som den kallas.

Landstinget Västernorrland har nu lagt in en beställning på pandemivaccin till hela befolkningen. Det innebär att alla länets invånare, med undantag av de grupper där vaccination av medicinska skäl är olämplig, kommer att erbjudas vaccin mot Influensa A(H1N1) - den nya influensan.

Beställningen omfattar två doser per länsinvånare, eftersom man måste ta två doser av vaccinet med några veckors mellanrum för att få ett gott skydd.

– Det är rimligt att vi beställer vaccin så det räcker till alla invånare i Västernorrlands län när möjligheten finns, säger Hans Boman, smittskyddsläkare.

Viktigt att inte många blir sjuka samtidigt
Influensa A(H1N1) har hittills visat sig vara en sjukdom med relativt milda symptom. I dagsläget vet man inte riktigt vilka som blir allvarligt sjuka och det är en av de stora anledningarna till att man vill att alla ska vaccinera sig. En annan anledning är att man beräknar att influensan kan drabba upp till 40 procent av befolkningen. Skulle så många av landets invånare bli sjuka samtidigt så kan det bli svårt att upprätthålla samhällsviktiga funktioner.

– Vi beräknar kunna komma igång med de första vaccinationerna under september eller oktober, säger Hans Boman.