Sundsvall

Tullverket satsar i länet

Tullverksamheten i Norrland kommer att omorganiseras drastiskt. En ny operativ funktion i Umeå kommer att styra de operativa verksamheterna på varje ort, bland annat verksamheten i Sundsvall. Tjänstemännen finns kvar på samma orter idagsläget och i Sundsvall blir det ett tillskott på en tjänst. Men en omfattande satsning görs på kompetensutveckling av tjänstemännen.

Verksamheten inriktas mer på underättelseverksamhet och brottsbekämpning med fokus på narkotikasmuggling och mindre på traditionell gränskontroll även om den funktionen också finns kvar.

Genom tullens omorganisering får Norrland en så kallad "operativ funktion" med sitt säte i Umeå. Bertil Östergård är ny chef för Norrlandsenheten. Ett 40-tal personer kommer att jobba med först och främst narkotikasmuggling och grov organiserad brottslighet. Tullverkets övergripande mål är att bli dubbelt så bra till år 2012. Vad "bra" innbär bestäms av en modell där man räknat ut hur mycket olika droger kostar samhället, exempelvis innbär ett gram beslagtaget heroin att man sparar samhället 6000 kronor i sjukvårdskostnader och annat.

Den stora droginförseln till regionen/länet sker först och främst med kurirer söderifrån, men man vill också titta på smuggling över tillexempel Torne älv och man räknar med att öka beslagen kraftigt med de nya satsningarna.