Västernorrland

Viktigaste kulturarvet från länet

Två av det svenska kulturarvets viktigaste föremål tillhör kyrkor i Västernorrland. Det menar juryn i tävlingen Klenod 2009, men det slutgiltiga beslutet i tävlingen tas av svenska folket. De föremål som enligt juryn är viktigast är dels Sankt Mikaelskulpturen i haverö kyrka och Relikskrinet från Ullångers kyrka.

Det senare föremålet, relikskrinet finns inte i länet nu men kyrkan ligger i förhandling med spanska staten om att det ska återbördas till Ullångers kyrka efter en stöld för tio år sedan.