VÄSTERNORRLAND

Kraftig minskning av mopedstölder

Mopedstölderna minskade med 42 procent i länet förra året. Trenden går tvärt emot den i landet som helhet där mopedstölderna ökade med sju procent, enligt Larmtjänst.

Just nu är det högsäsong för mopedstölder och huvuddelen av stölderna sker på sommarhalvåret - två tredjedelar av dem inträffar från maj till oktober.

Omkring hälften av alla stulna mopeder hittas igen - men många tvingas att skrotas på grund av bortslipat chassinummer, enligt polisen.