Sundsvall

Hårt tryck på återvinningen

Kretsloppsparken på Blåberget i Sundsvall är kommunens stora satsning på återvinning av grovsopor för privatpersoner.

Nu har anläggningen varit igång ett par månader och i stort har det fungerat bra. Men det finns kritik att det är för snåla öppettider och att det stundtals bildas långa köer.

Det är här man lämnar grovsopor, bygg- och trädgårdsavfall, förpackningar och farligt avfall såsom färg, olja, lysrör, vitvaror, elapparater.

Insamlat material transporteras sedan vidare för återanvändning, materialåtervinning, energiåtervinning (genom förbränning) eller deponi.

 

På Kretsloppsparken finns Erikshjälpen, Myrorna och Röda Korset på plats med en butik för att ta emot begagnade möbler och dylikt som kan användas igen istället för att slängas.

För hushållen i Sundsvall kostar det inget att lämna sorterat avfall på återvinningscentralen eftersom kostnaden ingår i sophämtningstaxan.

Klas Ullerstam
klas.ullerstam@sr.se