Örnsköldsvik

Broskolan får kritik

Skolinspektionen har i en granskning kommit fram till att många lärare undervisar i ämnen de inte har behörighet i. En av de 18 skolor som får kritik för oacceptabelt stora brister är Broskolan i Örnsköldsvik.

Enligt skollagen ska lärare ha utbildning för den undervisning de i huvudsak ska bedriva, även om det finns ett utrymme att anställa obehörig personal.