Kramfors

Snabbklubbning var okej

Det omdiskuterade klubbslaget i Kramfors kommunfullmäktige i februari i år var okej. Det slår länsrätten fast. Men beslutet kommer att överklagas.

Det var när kommunfullmäktige i Kramfors skulle fatta beslut om arvodeshöjningar för politikerna som det hettade till efter klubbslaget.

Får inget medhåll från länsrätten
Centerpartisten Lennart Lundkvist försökte ropa votering men hann inte innan klubbslaget föll. I vredesmod lämnade han då fullmäktigemötet.

Han överklagade sedan beslutet till länsrätten där domen nu har fallit; klubbslaget var okej, överklagan avslås.

"Kunde onekligen beretts en generösare tidsrymd"
Länsrätten konstaterar i och för sig att klubbslaget kom snabbt men inte för snabbt.  I domen står bl a:
" I den inspelning som lämnats in till rätten framgår att det funnits vissa tveksamheter vid beslutsfattandet"..... "Även om ledamöterna onekligen kunde ha beretts en generösare tidsrymd för att begära votering finner länsrätten att det fanns möjlighet att begära detta".

Väntade tills ordföranden slutade prata
Problemet enligt Lennart Lundkvist är att fullmäktigeordföranden Rainor Melander (S) fortsatte prata under dom sekunder som kunde utnyttjas för att begära votering.

-Det hör till god ton att inte prata samtidigt som ordföranden pratar. Därför väntade jag tills han blev tyst. Men då kom klubbslaget så snabbt så jag inte hann, säger Lennart Lundkvist.

Han väljer nu att överklaga beslutet till kammarrätten.

-Det här är principiellt viktigt. Så här ska det inte gå till, tycker han.

Ulla Öhman
ulla.ohman@sr.se