Sundsvall

Utbildning minskar trycksår

Utbildning i förbands- och sårkunskap har minskat sårskadorna vid Länssjukhuset i Sundsvall-Härnösand. Trycksår är ett vanligt problem på sjukhus. Mellan var fjärde och var femte patient har olika former av trycksår. Men läget har förbättrats sedan personal på nästan alla avdelningar på Sundsvalls sjukhus fått utbildning i hur man identifierar riskpatienterna och hur man snabbt sätter in åtgärder.

I höst ska sjukhuspersonal i Sollefteå och Örnsköldsvik utbildas i sår- och förbandskunskap. Även kommunerna har visat intresse för utbildningen.